Hrvatska udruga radnih terapeuta organizirala je 29. ožujka 2016. godine Praktične radionice za poticanje samostalnosti i socijalne participacije u sklopu #IDIPOWER Erasmus + projekta.

Cilj radionice bio je na zanimljiv i pristupačan način predložiti jedan od mogućih unaprijeđenja kvalitete življenja i participacije u zajednici osoba s invaliditetom.

Kroz dvosatnu interaktivnu radionicu, namijenjenu osobama s invaliditetom, njihovim obiteljima i stručnjacima, HURT Projektni tim predstavio je Trening materijale osmišljene od strane kolega projektnih članica: AMICA (Španjolska), COPAVA (Španjolska), CERCIOEIRAS (Portugal), IAT (Njemačka), CUDV Draga (Slovenija) te HURT (Hrvatska).

Teme predstavljenih materijala bile su:

  1. Zadovoljstvo životom te vlastite sposobnosti
  2. Ljudska prava i Konvencija o pravima osoba s invaliditetom
  3. Sudjelovanje u zajednici
  4. Neovisno življenje
  5. Životni projekt
  6. Socijalna i okolinska podrška.

Trening materijali biti će dostupni na e-platormi na stranici www.idipower.eu .

Zahvaljujemo svim sudionicima radionice na aktivnom sudjelovanju.

HURT tim