Radna terapija

Radna terapija je namijenjena osobama čije su sposobnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti umanjene razvojem, ozljedom ili bolešću, starenjem, psihološki, socijalno, kulturno, ili kombinacijom navedenog.

O DJELATNOSTI RADNE TERAPIJE

Radna terapija jest zdravstvena djelatnost čiji je cilj omogućiti pojedincima i skupinama postizanje optimalnog funkcioniranja u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme.

Radna terapija je namijenjena osobama čije su sposobnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti umanjene razvojem, ozljedom ili bolešću, starenjem, psihološki, socijalno, kulturno, ili kombinacijom navedenog.

Djelatnost radne terapije obuhvaća:

 • radno-terapijsku procjenu i analizu izvođenja aktivnosti dnevnog života koje obuhvaćaju područje samozbrinjavanja, produktivnosti i aktivnosti slobodnog vremena,
 • radno-terapijsku procjenu i analizu senzomotoričkih, kognitivnih i psihosocijalnih sposobnosti te njihov utjecaj na izvođenje aktivnosti dnevnog života,
 • radno-terapijsku procjenu i analizu stambenog, radnog i društveno-kulturološkog okruženja u kojem se odvijaju svakodnevne aktivnosti,
 • promicanje, uspostavljanje, obnavljanje, održavanje i /ili modificiranje izvođenja aktivnosti samozbrinjavanja (hranjenje, oblačenje, osobna higijena, kupanje, funkcionalna mobilnost),
 • promicanje, uspostavljanje, obnavljanje, održavanje i /ili modificiranje izvođenja produktivnih aktivnosti (aktivnosti u kućanstvu i zajednici, profesionalne uloge i zadaci, briga o drugima, volonterski rad),
 • promicanje, uspostavljanje, obnavljanje, održavanje i /ili modificiranje izvođenja aktivnosti slobodnog vremena (igra, razonoda, hobiji, rekreacija i odmor),
 • promicanje, uspostavljanje, obnavljanje i održavanje senzomotoričkih, kognitivnih i psihosocijalnih komponenti aktivnosti upotrebom različitih terapeutskih pristupa, metoda i tehnika,
 • prilagođavanje stambenog, radnog i društvenog okruženja sposobnostima i potrebama pojedinca,
 • savjetovanje i edukaciju pojedinca, skupina, članova obitelji, stručnjaka, studenata i drugih osoba,
 • mjerenje ishoda radnoterapijske intervencije,
 • vođenje radnoterapijske dokumentacije,
 • planiranje i provedbu istraživanja o utjecaju svakodnevnih aktivnosti na unapređenje zdravlja i kvalitete života s ciljem razvijanja radnoterapijske prakse zasnovane na dokazima.

Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)

Link na web stranicu

Sažetak radnoterapeutske profesije u Europi je dokument Vijeća radnih terapeuta u europskim zemljama (COTEC – Councile of occupational therapists for the european countries).

Sažetak radnoterapeutske profesije u Europi predstavlja osnovne informacije o radnoj terapiji  s ciljem integriranja profila djelatnosti radne terapije u zemljama članicama i olakšavanja mobilnosti radnih terapeuta diljem Europe. Dokument se sastavlja i ažurira svake godine na temelju informacija dobivenih od nacionalnih udruženja radnih terapeuta. Dokument nam je korisno sredstvou lobiranju za radnoterapeutsku profesiju u RH jer naše brojke, u smislu broja zaposlenih radnih terapeuta ili recimo u poticanju razvijanja privatne radnoterapeutske prakse.

 • Summary of occupational therapy profession in Europe 2014
 • Summary of occupational therapy profession in Europe 2013
 • Summary of occupational therapy profession in Europe 2012
 • Summary of occupational therapy profession in Europe 2011
 • Summary of occupational therapy profession in Europe 2010
 • Summary of occupational therapy profession in Europe 2009
 • Summary of occupational therapy profession in Europe 2008
 • Summary of occupational therapy profession in Europe 2007
 • Council of Occupational Therapists for the European Countries
 • RADNOTERAPIJSKA TERMINOLOGIJA
 • The European Network of Occupational Therapy in Higher Education – Terminology Group – Translation Protocol for Consensus Definitions - 2006

Preuzmite PDF datoteku

Preuzmite PDF datoteku

The European Network of Occupational Therapy in Higher Education – Terminology Group – Translation Protocol for Consensus Definitions – 2006

Link na web stranicu

© 2021 HURT. Sva prava pridržana.
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram