Hrvatska udruga radnih terapeuta (HURT) je nacionalna, stručna udruga koja promiče profesionalne interese radnih terapeuta, etičnost u provođenju radnoterapijske djelatnosti i kvalitetu radnoterapijskih usluga u Republici Hrvatskoj.

Sjedište udruge je u Zagrebu, Radićeva 60.

Članovi HURT-a su svojim predanim radom i entuzijazmom imali značajnu ulogu u zakonskom reguliranju radne terapije u Republici Hrvatskoj. Hrvatski sabor je na sjednici 10. srpnja 2009. godine donio Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09) i radna terapija je po prvi put postala zakonski regulirana djelatnost. Temeljem navedenog Zakona, 03. veljače 2010. godine, osnovana je Hrvatska komora zdravstvenih radnika (HKZR), a HURT je jedan od osnivača Komore.

HURT uspješno surađuje s radnim terapeutima u europskim zemljama i kontinuirano organizira edukacijske aktivnosti za svoje članove. Također, uspješno surađuje sa srodnim udrugama u Republici Hrvatskoj.

Od listopada 2006. godine, HURT je član COTEC-a, od svibnja 2010. godine i pridruženi član WFOT-a te od lipnja 2011. i pridruženi član ENOTHE-a. U ožujku 2010. godine u Zagrebu je uspješno održan 52. sastanak COTEC-a.


Tijela HURT-a

Skupština je najviše tijelo HURT-a i čine je svi redovni članovi. Saziva se početkom svake godine. Svake četri godine saziva se izborna skupština.

Glavni odbor upravlja radom HURT-a provodeći odluke, zaključke i stavove Skupštine kojoj je odgovoran. Predsjednik HURT-a je ujedno predsjednik Glavnog odbora, a ostali članovi su: glavni tajnik, blagajnik, voditelj radne skupine za zakonodavstvo i standarde, voditelj radne skupine za nakladništvo, voditelj radne skupine za marketing, voditelj radne skupine za edukaciju, voditelj radne skupine za međunarodne odnose, predsjednik Etičkog odbora i predstavnik visokoškolskih institucija u RH koja ima organiziran Studij radne terapije.

Predsjednika HURT-a bira Skupština na mandat od 4 godine. Predsjednik predstavlja i zastupa HURT u zemlji, saziva i vodi sjednice Skupštine, podnosi izvješća o godišnjem radu na redovitim sjednicama Skupštine HURT-a kao i četverogodišnje izvješće o radu na izbornoj sjednici Skupštine, saziva i vodi sjednice Upravnog odbora, predlaže članove Upravnog odbora.

Etički odbor čine predsjednik odbora i dva redovna člana HURT-a. On predlaže Skupštini etički kodeks te njegove izmjene i dopune, donosi pravilnik o stegovnom postupku, nadzire te promiče etička načela u radu radnih terapeuta u RH te razmatra žalbe članova HURT-a.

Godišnje i financijsko izvješće o radu 2016