Aktualni projekti

Hrvatska udruga radnih terapeuta teži ka razvijanju dobrih praksa koje pružaju radni terapeuti, zbog navedenog kontinuirano razvijamo, uključujemo se i održavamo projekte koji imaju za cilj podržati dobre prakse utemeljene na dokazima koje pružaju radni terapeuti u Republici Hrvatskoj, implementirati nove terapisjke strategije i pristupe na održiv način.

Hrvatska udruga radnih terapeuta teži ka razvijanju dobrih praksa koje pružaju radni terapeuti, zbog navedenog kontinuirano razvijamo, uključujemo se i održavamo projekte koji imaju za cilj podržati dobre prakse utemeljene na dokazima koje pružaju radni terapeuti u Republici Hrvatskoj, implementirati nove terapisjke strategije i pristupe na održiv način.

© 2021 HURT. Sva prava pridržana.
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram