Članstvo

" Nikad nemojte sumnjati u to da mala grupa građana posvećenih određenom cilju može promijeniti svijet. Doista, to je jedino što ga može promijeniti. "
Margaret Mead

Želite postati član HURT-a

Veseli nas što ste voljni postati članom HURT-a. Prije svega, upoznajte se sa statutom i Etičkim kodeksom udruge. U roku od 14 dana Glavni odbor će razmotriti vaš zahtjev i upoznati Vas s daljnjom procedurom.

Vrste članstva

Redovni - Redovnim članom mogu biti svi radni terapeuti sa završenoim temeljnim obrazovanjem, a rade u toj djelatnosti na području Republike Hrvatske do odlaska u mirovinu. Redovnim se članom postaje nakon pozitivne odluke Glavnog odbora, te plaćene članarine za tekuću godinu koja vrijedi godinu dana od datuma uplate. Ukoliko Glavni odbor ne odobri članstvo, kandidat može uložiti žalbu Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.

Izvanredni - Izvanrednim članom može postati radni terapeut koji provodi djelatnost radne terapije izvan Republike Hrvatske. Izvanredni članovi plaćaju punu članarinu bez prava biranja i da budu birani. Izvanrednim članom postaje se nakon odluke Glavnog odbora HURT-a.

Počasni - Počasnim članom HURT-a može postati istaknuti stručnjak iz zemlje i inozemstva na području radne terapije, osobe zaslužne za izvaredan doprinos razvoju radne terapije ili djelovanje HURT-a. O primitku odlučuje Skupština na prijedlog Glavnog odbora  HURT-a. Počasni članovi ne plaćaju članarinu. Potrebna je samo popunjena pristupnica.

Privremeni - Privremeno članstvo je razdoblje pripreme za status redovnog člana HURT-a. Privremeni član HURT-a može biti student ili apsolvent radne terapije. Potrebno je ispuniti pristupnicu i odabrati radnu skupinu kojoj želi pristupiti te platiti članarinu za tekuću godinu. Privremeni članovi plaćaju 50% pune članarine.

Članarina

Punu članarinu koja iznosi 100 kn plaćaju svi redovni i izvanredni članovi, dok privremeni plaćaju 50% pune članarine, a počasni su oslobođeni plaćanja članarine. Članarinu je potrebno uplatiti najkasnije tjedan dana od primitka obavijesti o članstvu. Ukoliko članovi ne izvršavaju obvezu plaćanja članarine bit će brisani iz knjige članova.

Prava i dužnosti člana HURT-a:

 • birati i biti biran u tijelu HURT-a (samo redovni članovi)
 • biti informiran o radu HURT-a i njegovih tijela
 • izvršavati obveze iz ovog Statuta i drugih akata koja iz njega proizlaze
 • 10% ukupnog broja članova ima pravo uputiti inicijativu Glavnom odboru za izmjenom Statuta
 • redovito plaćati članarinu, a najkasnije do datuma označenog na uplatnici
 • za stručne skupove u organizaciji HURT-a za koje se plaća kotizacija, svi članovi plaćaju 50% manju kotizaciju
 • podnositi prijedloge za poboljšanje rada HURT-a
 • predlagati programe i planove HURT-a Glavnom odboru
 • sudjelovati u izvršenju zadataka koje mu povjeri Skupština, Glavni odbor ili sekcije
 • sudjelovati u svim aktivnostima HURT-a
 • osnivati stručne sekcije unutar HURT-a
 • surađivati u objavljivanju časopisa i publikacijama HURT-a
 • podnositi molbu za potporu u stručnom i znanstvenom usavršavanju Glavnom odboru
 • poštivati etički kodeks HURT-a
 • podnositi žalbe odboru za etiku HURT-a
 • članovi sekcije koji organiziraju stručni skup ne plaćaju kotizaciju

Uplatitelj: Ime i prezime
Primatelj:
Hrvatska udruga radnih terapeuta
Adresa primatelja: Radićeva 60, 10000 Zagreb
IBAN: HR2523400091110021413
Opis plaćanja:
Članarina
Cijena:
100,00 kn

© 2021 HURT. Sva prava pridržana.
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram