Međunarodno priznati program Ayres Senzoričke Integracije® (ASI®)

Ayres Senzorička Integracija ASI®® je reprezentativno područje terapeutske prakse koje se kontinuirano razvija posljednjih 50-tak godina. ASI® pristup utemeljila je i razvijala radna terapeutkinja dr. J Ayers tijekom prošlog stoljeća kako bi osigurala osnovne preduvjete za nadilaženje izazova u svakodnevnom funkcioniranju djece s teškoćama u učenju i ponašanju. S obzirom da je dr Ayres bila radni terapeut praktičar, ali i istraživač višestruko je dokazala uspješnost pristupa u prije navedene populacije. Istraživanja koja je započela i koja su nastavili i dana s provode i njeni učenici pokazala su uspješnost pristupa u radu s djecom koja imaju poremećaj iz autističnog spektra.

Aktualna istraživanja pokazuju da ASI® pristup ima široku primjenu kod pojedinaca različitih teškoća te dobnih skupina. Iako je potrebno još istraživanja u svim područjima, rezultati istraživanja pokazuju efikasnost i značajnost ovog okvira za mnoge pojedince i njihove obitelji. Kako bi provodili pristup Ayres Senzoričke IntegracijeASI®® u skladu mjerom vjerodostojnosti primjene pristupa (Fidelity in sensory inetgration, Parham i sur., 2007.) te osigurali uspješnost intervencije u radu s različitim populacijama, suradnici i učenici dr. Ayres okupili su se u Koaliciji za liderstvo u Ayres senzoričkoj integraciji (COLLABORATIVE FOR LEADERSHIP IN AYRES SENSORY INTEGRATION (CLASI). Sama koalicija članica je Međunarodnog vijeća za edukacije u području Ayres Senzoričke Integracije (The International Council for Education in Ayres Sensory Integration (ICE-ASI).

Međunarodno priznati program Ayres Senzoričke Integracije® (ASI®) u organizaciji CLASI je akreditiran od strane Američke udruge radnih terapeuta (AOTA) kao pružatelja edukacija kontinuiranog profesionalnog usavršavanja.
Uspješno završavanje međunarodno priznatog programa Ayres Senzoričke Integracije® (ASI®) u trajanju od 120 sati, uz ishodovanje ASI® odobrenja, uključuje završen minimalni broj modula i sudjelovanje u specifično prema djetetovim potrebama i željama osmišljenim aktivnostima s ciljem stjecanja znanja i vještina u senzoričkoj integraciji, u skladu s međunarodno definiranim preduvjetima, koji uključuju:

●Teorijske temelje senzoričke integracije bazirane na originalnom radu Dr. A. Jean Ayres;
●Aktualna temeljna i primijenjena znanja povezana s teorijom senzoričke integracije;
●Načini na koje senzorička integracija utječe na normalan razvoj djeteta;
●Administracija relevantnih evaluacija osnovnih funkcija senzoričke integracije: npr. Evaluacija Ayres Senzoričke Integracije (EASI); Senzorička Integracija i Test Praksije (SIPT); Mjera Senzoričke Integracije (SIM); Ayres kliničko promatranje, itd.;
● Kliničko rezoniranje koje vodi primjenu pristupa Ayres Senzoričke Integracije ASI® u kliničkoj praksi;
● Interpretacija rezultata evaluacije utemeljena na istraživanjima obrazaca funkcije i disfunkcije senzoričke integracije;
●Postavljanje ciljeva i planiranje intervencije;
● Implementacija terapeutske intervencije s fokusom na primjenu strategija senzoričke integracije u različitim kontekstima;
● Liderstvo i mentorstvo u teoriji, praksi i istraživanjima u ASI®;
●Pregled postojećih istraživanja i način na koji planirati i implementirati istraživanja povezana s ASI®; ● Smjernice zagovaranja prakse bazirane na dokazima u ASI® za polaznike.

STRUKTURA TRAJNOG USAVRŠAVANJA

Međunarodno priznati program Ayres Senzoričke Integracije® (ASI®) u trajanju od 120 sati provodi se kroz 4 područja kompetencije nužnih kako bi se ispunili uvjeti za ishodovanje ASI Certifikata: teorija Ayres Senzoričke Integracije ®, procjena, kliničko rezoniranje, intervencija te primjena.

Preporuča se da polaznici prolaze stručno usavršavanje navedenim redoslijedom i u periodu, ne duljem od 5 godina.
S obzirom da su moduli međusobno povezani te se nadovezuju jedan na drugog, preporuka je da se završavaju kronološkim redoslijedom. Naime Teorijski modul (Modul 1) razvija kod sudionika kompetentnost u teoriji i služi kao uvod u metodologiju procjenjivanja koja se svladava tijekom Modula procjene (Modul 2).

Modul procjene (Modul 2) je preduvjet za Modul kliničkog rasuđivanja koji je usmjeren na interpretaciju testnih rezultata (SIPT, EASI, SPM). Modul intervencije nadograđuje se na prijašnja 3 modula. U slučaju da sudionici nisu u mogućnosti prolaziti module redoslijedom kako su predviđeni, tražiti će se posebno odobrenje koordinatora programa. Svi moduli moraju biti završeni u periodu od 5 godina kako bi se osigurali preduvjeti za proces certifikacije. Sudionici koji su uspješno savladali sva 4 modula i odradili sve potrebne zadatke mogu pristupiti procesu certifikacije Ayres senzoričke integracije izdanu od strane Collaborative Leadership in Ayres Sensory Integration (CLASI).

Uvjeti otkazivanja

Od tečaja možete odustati do tri tjedna prije početka bez snošenja troškova. Kako biste to učinili morate obavijestiti organizatora (HURT) u pismenom obliku prije isteka roka. Ukoliko ste prijavljeni te ne možete nazočiti tečaju, potičemo na zamjenu. Otkazane prijave primljene nakon isteka roka za otkazivanje neće biti uvažene, te će vam biti naplaćen puni iznos kotizacije. Nema povratka novca za sudionike koji odustanu tijekom treninga; iako u slučaju izvanrednog stanja ili promjene rasporeda individualno će se razmotriti nastale teškoće i rješenja u skladu sa CLASI uvjetima otkazivanja/promjene.

Prijava na tečaj!

Zahvaljujemo na suradnji !

HURT Tim

© 2021 HURT. Sva prava pridržana.
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram