ENOTHE 2017

ENOTHE 2017 Annual Meeting u Zagrebu

Svake godine od 1995. ENOTHE Europska mreža radnih terapeuta u visokom obrazovanju (European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE) organizira ENOTHE godišnji sastanak, 3 dnevnu konferenciju, na kojoj se susreću eminentni edukatori u radnoj terapiji, praktičari radni terapeuti i studenti radne terapije iz Europe i svijeta radi razmjene iskustava i povezivanja.

2017. Godine čast organizacije je pripala Hrvatskoj udruži radnih terapeuta i ENOTHE annual meeting će se održati u Zagrebu 26.-28. listopada 2017 godine.

Više informacija uskoro....

© 2021 HURT. Sva prava pridržana.
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram