RAZVOJ TRENING PROGRAMA ZA OSNAŽIVANJE I FACILITIRANJE ŽIVOTA U ZAJEDNICI OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA - IDPLiving (2017-1-PT01-KA204-035959)

1.listopada 2017. do 30. rujna 2019.g je trajao projekt IDPLiving koji je sufinanciran od strane Erasmus+ Programa Europske Unije.

Projekt je proveden od strane projektnog konzorcija koji su sačinjavaleslijedećih članica: CERCIOEIRAS (Portugal), AMICA (Španjolska), COPAVA (Španjolska), HURT (Hrvatska), E-SENIORS (Francuska) i CECD Mira-Sintra (Portugal).

Projekt IDPLiving izravno bio usmjeren na osobe s intelektualnim teškoćama (OSIT), njihove obitelji i stručnjake, a glavni ciljevi su:

  • Podizanje svijesti i motivacije cijele zajednice o sposobnostima OSIT;
  • Potaknuti evoluciju OSIT na smještaj i potporu stanovanja i punu samostalnost, odnosno poboljšavajući kvalitetu njihova života;
  • Prijenos smjernica o tome kako razviti osnovne dnevne rutine u glavnim kontekstima života OSIT, obuhvaćajući planiranje, operativne i socijalno-emocionalne situacije;
  • Prenijeti smjernice o iskorištavanju postojećih jednostavnih IKT alata koji se mogu koristiti kao pomoćne tehnologije;
  • Osposobiti stručnjake i osobe koje rade s OSIT za primjenu obučenih kompetencija tijekom i nakon tečaja.

Razvoj IDPL-a je uključivao četiri glavna intelektualna outputa, s posebnim aktivnostima i zadaćama:

  • IO1 - Metodološki vodič
  • IO2 - Materijali za obuku
  • IO3 - Aktivnosti obuke
  • IO4 - E-Training platforma

IDPLiving kao konačan produkt je imao trening platformu koju se i iza projekta može korisiti i dostupna je na slijedećem linku.

Konzorcij partnera IDPLiving

Ove informacije odražavaju samo konzorcijski prikaz i Komisija nije odgovorna za bilo kakvu upotrebu podataka koji sadrži.

© 2021 HURT. Sva prava pridržana.
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram