RAZVOJ TRENING PROGRAMA ZA OSNAŽIVANJE I FACILITIRANJE ŽIVOTA U ZAJEDNICI OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA – IDPLiving (2017-1-PT01-KA204-035959)

1.listopada 2017. započinje projekt IDPLiving koji je sufinanciran od strane Erasmus+ Programa Europske Unije a provodit će se do 30. rujna 2019.g.

Za razvoj projekta uspostavljen je partnerski odnos između slijedećih članica: CERCIOEIRAS (Portugal), AMICA (Španjolska), COPAVA (Španjolska), HURT (Hrvatska), E-SENIORS (Francuska) i CECD Mira-Sintra (Portugal).

Projekt IDPLiving izravno je usmjeren na osobe s intelektualnim teškoćama (OSIT), njihove obitelji i stručnjake, a glavni ciljevi su:

  • Podizanje svijesti i motivacije cijele zajednice o sposobnostima OSIT;
  • Potaknuti evoluciju OSIT na smještaj i potporu stanovanja i punu samostalnost, odnosno poboljšavajući kvalitetu njihova života;
  • Prijenos smjernica o tome kako razviti osnovne dnevne rutine u glavnim kontekstima života OSIT, obuhvaćajući planiranje, operativne i socijalno-emocionalne situacije;
  • Prenijeti smjernice o iskorištavanju postojećih jednostavnih IKT alata koji se mogu koristiti kao pomoćne tehnologije;
  • Osposobiti stručnjake i osobe koje rade s OSIT za primjenu obučenih kompetencija tijekom i nakon tečaja.

Razvoj IDPL-a bit će podijeljen u četiri glavna intelektualna outputa, s posebnim aktivnostima i zadaćama:

  • IO1 – Metodološki vodič
  • IO2 – Materijali za obuku
  • IO3 – Aktivnosti obuke
  • IO4 – E-Training platforma

IDPLiving će uključivati izravno sudjelovanje osoba s intelektualnim teškoćama (OSIT), njihovih obitelji i stručnjaka, kako bi se cjelokupni program mogao razviti svojim inputima i validacijom sadržaja i proizvoda.

Konzorcij partnera IDPLiving

Ove informacije odražavaju samo konzorcijski prikaz i Komisija nije odgovorna za bilo kakvu upotrebu podataka koji sadrži.