O DJELATNOSTI RADNE TERAPIJE

Radna terapija jest zdravstvena djelatnost čiji je cilj omogućiti pojedincima i skupinama postizanje optimalnog funkcioniranja u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme.

Radna terapija je namijenjena osobama čije su sposobnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti umanjene razvojem, ozljedom ili bolešću, starenjem, psihološki, socijalno, kulturno, ili kombinacijom navedenog.

Djelatnost radne terapije obuhvaća:

 • radno-terapijsku procjenu i analizu izvođenja aktivnosti dnevnog života koje obuhvaćaju područje samozbrinjavanja, produktivnosti i aktivnosti slobodnog vremena,
 • radno-terapijsku procjenu i analizu senzomotoričkih, kognitivnih i psihosocijalnih sposobnosti te njihov utjecaj na izvođenje aktivnosti dnevnog života,
 • radno-terapijsku procjenu i analizu stambenog, radnog i društveno-kulturološkog okruženja u kojem se odvijaju svakodnevne aktivnosti,
 • promicanje, uspostavljanje, obnavljanje, održavanje i /ili modificiranje izvođenja aktivnosti samozbrinjavanja (hranjenje, oblačenje, osobna higijena, kupanje, funkcionalna mobilnost),
 • promicanje, uspostavljanje, obnavljanje, održavanje i /ili modificiranje izvođenja produktivnih aktivnosti (aktivnosti u kućanstvu i zajednici, profesionalne uloge i zadaci, briga o drugima, volonterski rad),
 • promicanje, uspostavljanje, obnavljanje, održavanje i /ili modificiranje izvođenja aktivnosti slobodnog vremena (igra, razonoda, hobiji, rekreacija i odmor),
 • promicanje, uspostavljanje, obnavljanje i održavanje senzomotoričkih, kognitivnih i psihosocijalnih komponenti aktivnosti upotrebom različitih terapeutskih pristupa, metoda i tehnika,
 • prilagođavanje stambenog, radnog i društvenog okruženja sposobnostima i potrebama pojedinca,
 • savjetovanje i edukaciju pojedinca, skupina, članova obitelji, stručnjaka, studenata i drugih osoba,
 • mjerenje ishoda radnoterapijske intervencije,
 • vođenje radnoterapijske dokumentacije,
 • planiranje i provedbu istraživanja o utjecaju svakodnevnih aktivnosti na unapređenje zdravlja i kvalitete života s ciljem razvijanja radnoterapijske prakse zasnovane na dokazima.

Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)

Relevantni dokumenti

 • Sažetak radnoterapeutske prakse u Europskim zemljama

  Sažetak radnoterapeutske profesije u Europi je dokument Vijeća radnih terapeuta u europskim zemljama (COTEC – Councile of occupational therapists for the european countries).

  Sažetak radnoterapeutske profesije u Europi predstavlja osnovne informacije o radnoj terapiji  s ciljem integriranja profila djelatnosti radne terapije u zemljama članicama i olakšavanja mobilnosti radnih terapeuta diljem Europe. Dokument se sastavlja i ažurira svake godine na temelju informacija dobivenih od nacionalnih udruženja radnih terapeuta. Dokument nam je korisno sredstvou lobiranju za radnoterapeutsku profesiju u RH jer naše brojke, u smislu broja zaposlenih radnih terapeuta ili recimo u poticanju razvijanja privatne radnoterapeutske prakse.

  • Summary of occupational therapy profession in Europe 2014
  • Summary of occupational therapy profession in Europe 2013
  • Summary of occupational therapy profession in Europe 2012
  • Summary of occupational therapy profession in Europe 2011
  • Summary of occupational therapy profession in Europe 2010
  • Summary of occupational therapy profession in Europe 2009
  • Summary of occupational therapy profession in Europe 2008
  • Summary of occupational therapy profession in Europe 2007
  • Council of Occupational Therapists for the European Countries
  • RADNOTERAPIJSKA TERMINOLOGIJA
  • The European Network of Occupational Therapy in Higher Education – Terminology Group – Translation Protocol for Consensus Definitions – 2006