Opće informacije

HURT
Hrvatska udruga radnih terapeuta

Vukomerec 45,
10 000 Zagreb
Hrvatska

Web: www.hurt.hr
Email: udruga@hurt.hr

Ponedjeljak – petak: 07:00-16:00h

OIB: 28229144748
IBAN: HR2523400091110021413

Kontakt osobe
 • Predsjednica: u izboru
 • Tajnicau izboru
 • Blagajnica: u izboru
 • Predsjednica etičkog odbora HURT-au izboru
 • Koordinator radne skupine za nakladništvo: u izboru
 • Koordinator radne skupine za marketingu izboru
 • Koordinator radne skupine za edukacijuu izboru
 • Koordinator radne skupine za međunarodne odnose: u izboru
 • Hrvatski delegati  i zamjenici delegata u COTEC-u, WFOT-u
  • u izboru
U izboru

U izboru

Predsjednica
U izboru

U izboru

Tajnica
U izboru

U izboru

Blagajnica